על תסמונת העיוורון הנרכש

ראשית הסיפור בבלוגר שמתעוור באופן פתאומי. הוא פונה לרופא עיניים, אולם זה אינו מוצא כל פגם בעיניו… מתי שמואלוף מתנדב להוליך את העיוור הרחק מעבר לווילה בג'ונגל, למחוז שבו לא יורים באספסוף ואצטלת האוניברסליות אינה מכסה על כל פשעים.

גזענות נגד גזענות

בשבועות האחרונים התגברה המגמה לבקר אך ורק את השר ח"כ אלי ישי. למרות שלמעלה מעשרה שרים הצביעו בעד גירוש הילדים. התמונה של אלי ישי הפכה להיות מקום שבו אפשר להתמקם כ"לבנים" נאורים. אסור לתת לגזענות אנטי-מזרחית לצאת בכיסוי של "שמאל". יאנה ציפרבלאט כותבת על כך בקצרה ובדיוק רב.