גילוי דעת שנשלח לעוזי דיין, מנכ"ל מפעל הפיס בנוגע לשינוי בתקנון פרס ספיר לספרות

כאוהביה של הספרות העברית אנו רואים בדאגה רבה את החלטת דירקטוריון פרס ספיר להגביל את הענקת הפרס לסופרים כותבי עברית תושבי ישראל בלבד ובכך למנוע מסופרות וסופרים מוכשרים ומקוריים הכותבים עברית בארצות שונות להגיש את יצירתם.