חסכתן לי מאמר ביקורת על פסטיבלים אחרים, פתאום יש לנו פסטיבל משלנו

חסכתן לי מאמר ביקורת על פסטיבלים אחרים, פתאום יש לנו פסטיבל משלנו