על השיגעון: על "קברות התאווה" | אהרון מגד

ספרו של אהרן מגד בוחן את תהליך ההתפרקות הנפשי של גבר צעיר הלום קרב. אך מגד אינו מקצין מספיק את מצוקתו של הגיבור לכדי אמירה בוטה ומטלטלת באמת