כולם מדברים על סטטוס קוו, אבל אף אחד לא מדבר על צדק

– –