על השירה מלאת החסד של ברכה סרי

על השירה מלאת החסד של ברכה סרי