לא נעזוב: צילומים ושירים משייח ג'ארח

אסופת שירה וצילומים חדשה מתוך המאבק של תנועת סולידריות שייח' ג'ארח

משוררות נגד האח הגדול: מחאה נגד המאגר הביומטרי

משוררות נגד האח הגדול