האיש גבריאל | רוני שויקה

רוני שויקה במסע אל תוך היצירה של בלחסן, פרשנות אישית, תיאולוגית ואוהבת בתוך היהדות הייחודית של כתיבתו.

גבריאל מלמד להתוודות | רוני שוויקה

Originally posted on מוסף "שבת" – לתורה, הגות ספרות ואמנות:
במהלך השנים עבר נוסח הווידוי מהמרחב הפרטי, שבו הוא נאמר בלשון יחיד ובלחש, למרחב הציבורי, רם הקול ורב הפירוט. היוצר גבריאל בלחסן חוזר בשירתו לממד האישי, ומלמד אותנו להביט בנפשנו פנימה: חטאתי ואלה מעלליי כבר נשתברו קולמוסים על היחס המדויק בין הווידוי למצוות התשובה. הרמב"ם כידוע אינו מונה את…