יום חופש: הדמוקרטיה מרוויחה

השבתון ביום הבחירות מסמל את חג הדמוקרטיה הישראלית – כחלק מזריחת הדמוקרטיה במדינה המודרנית עם תחילת העת החדשה. זהו הבסיס לקיומנו ולכן יש לו משמעות סמלית עמוקה וגדולה.