"זמן, חמדה וערפל" לדליה יאירי

מה חשבתי על הספר החדש של דליה יאירי? מדוע מגיע ערפל בסוף הזמן ואיפה החמדה?