שירה לוהטת: אירוע מחאה מול ביתו של שר הפנים אלי ישי

מדרש קשת מיוחד "שירה בין שמואלוף ובין חזז"