בשם: סדר פואטי של דור שלישי לשואה – מוריה רחמני‎

פואמה שלא תשכחו של מוריה רחמני