שירת המחאה והיאוש: המגמה הפוליטית בשירה הישראלית החדשה

שירת המחאה והיאוש: המגמה הפוליטית בשירה הישראלית החדשה. מאמר מרתק של עמיר סגל