הצבי יחזקאלי

פיראס חורי מפרק את התפקיד המסורתי של המומחה לערבים, זה שמתחלף כל הזמן בין אהוד יערי לבין צבי יחזקאלי. איך זה מרגיש להיות בעיה? עוד נצא לחופשי. חג חירות שמח