שתי גדות לירדן, פועלים על פניהן – שיר: מתי שמואלוף; דימוי: יורם בלומנקרנץ

שתי גדות לירדן, פועלים על פניהן – שיר: מתי שמואלוף; דימוי: יורם בלומנקרנץ