שרון רוטברד על "מה קורה על רכבת השפה שלנו" למתי שמואלוף

מכתב של האדריכל שרון רוטברד בעקבות קריאה בשירי "שימו לב שימו לב מה קורה על רכבת השפה שלנו" מעלה שאלות על המרחב הצר שבין שירה ובין גזענות.