ראש ממשלה ערבי [שיר]

انطولوجيا ثنائية اللغة لأدب عربي وعبري شاب ومعاصر