מגמד הצלקות: ניתוחי לב פתוח, או ג'אז, שלויסקי/לוינסקי

מגמד הצלקות: ניתוחי לב פתוח, או ג'אז, שלויסקי/לוינסקי