מי יודע כמה מרוויח הרמטכ"ל?

מי יודע כמה מרוויח הרמטכ"ל?