היצירתיות הלא מבוטאת של הקומה האמצעית של חיינו: על וידאו של רועי רוזן

היצירתיות הלא מבוטאת של הקומה האמצעית של חיינו: על וידאו של רועי רוזן