שיר לפורים בעברית ובערבית

שיר לפורים בעברית וערבית!