אוטוביוגרפיה של שפחה: הרייט ג'ייקובס

נולדתי שפחה אך לא הייתי מודעת לכך עד להיותי בת שש. אבי היה נגר, ונחשב למוצלח ומיומן כל כך שהיו מזמינים אותו ממרחק לבוא להיות אחראי על העבודה בבנייתם של מבנים המצריכים יתר מיומנות. הותר לו לנהל את ענייניו, בתנאי שיכלכל את עצמו וישלם לגבירתו מאתיים דולר לשנה. רצונו העז ביותר של אבי היה לרכוש את ילדיו, אך למרות שהציע את כספו מספר פעמים, לא הצליח לעשות כן.