מזרחי במזרח ברלין: Berlin occupy biennial 7

על ביקורי בברלין, מהצד הפואטי לצד הפוליטי וביניהם.