תמיד דופקים את המתופף: מסקנות מאיחוד גנס אנד רוזס

כמה מסקנות אחרי איחוד גנז אנד רוזס:

עליית ברוני הפשע

ברוך בואך לג'ונג'ל / יש לנו משחקים נחמדים / יש לנו כל מה שתרצה / אנו מכירים את ה"שמות" / אם יש לך את הכסף – יש לנו את המחלה / תתחנן על ברכיך – אני רוצה לראות אותך מדמם /