חיה בתוך בועות של קולה: תרגום לשיר של ונסה ספוי (Vanessa Safavi)

שותה קולה מתוך בקבוק זכוכית, ומנסה לדמיין את עצמי חיה בתוך בועות…