הכיוון מזרח 13: היציע המזרחי נוטל רשות דיבור – דיון ביקורתי על כדורגל

היציע המזרחי נוטל רשות הדיבור: דיון ביקורתי על כדורגל